Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Участь у виконанні бюджетно-кафедральних і госпдоговірних науково-дослідних робіт

Довідка про науково-досліднуроботу викладачів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Бюджетні кафедральні науково-дослідні роботи на теми:

 «Перспективи розвитку економіки праці та соціальної сфери в Україні» (№ державної реєстрації 0117U007538 ), науковий керівник д. е. н., проф. Назарова Г. В. Період виконання 2017-2018 навчальний рік;

 «Новітні тренди соціальної політики в контексті людського розвитку» (№ державної реєстрації 0118U007181), науковий керівник д. е. н., проф. Назарова Г. В.  Період виконання 2018-2019 навчальний рік;

«Перспективні напрями розвитку людських ресурсів» (№ державної реєстрації 0120U100363),  науковий керівник д. е. н., проф. Назарова Г. В.  Період виконання 2019-2020 навчальний рік;

«Проблеми та перспективи людського розвитку в умовах соціальної нестабільності» (№ державної реєстрації 0121U100638),  науковий керівник д. е. н., проф. Назарова Г. В.  Період виконання 2020-2021 навчальний рік;

«Формування соціальної політики в умовах конфліктності та соціальної напруженості» (№ державної реєстрації 0122U200152),  науковий керівник д. е. н., проф. Назарова Г. В.  Період виконання 2021-2022 навчальний рік;

Госпдоговірні науково-дослідні роботи кафедри на теми:

«Соціально-економічне забезпечення діяльності домогосподарств» (доспдоговір ЕУ № 125-56 від 12 березня 2019 р.). Державний реєстраційний № 0119U102003. Замовник фізична особа-підприємець  Шальопа В.О. Керівник НДР – к.е.н., доц. Гончарова С. Ю. Термін виконання – 18.03.2019 – 31.05.2019. Загальний обсяг фінансування 6,0 тис. грн.

 «Комплексна оцінка результатів діяльності підприємств: соціально-економічний аспект» (доспдоговір № 368-56 від 20 жовтня 2020 р.). Державний реєстраційний № 0120U104671. Замовник: ТОВ «ЕМПАЙР БУД ІНДАСТРІ». Керівник НДР – к.е.н., доц. Єрмоленко О.А. Термін виконання – 02.11.2020 – 31.12.2020. Загальний обсяг фінансування 10,0 тис. грн.

 «Розвиток системи кадрової та соціальної безпеки»  (доспдоговір № 342-56 від 09 вересня 2020 р.). Державний реєстраційний № 0120U104177. Замовник: СТОВ «Артеміда». Керівник НДР – д.е.н., проф. Назарова Г.В.Термін виконання – 16.09.2020 – 13.11.2020. Загальний обсяг фінансування 10,0 тис. грн.

 «Методичне забезпечення системи управління трудовими конфліктами на підприємстві» (доспдоговір № 202-46 від 29.06.2021 р). Державний реєстраційний № 0121U112079. Замовник: ФОП Русов Ю. В. Керівник НДР – к.е.н., доц. Лугова В.М. Термін виконання – 05.07.2021 –  31.08.2021. Загальний обсяг фінансування 10,0 тис. грн.

 «Формування системи оцінювання ділових та професійних якостей персоналу» (доспдоговір № 292-46 від 29.09.2021 р.). Державний реєстраційний №  0121U113302. Замовник: ФОП Урдуханов І.М. Керівник НДР – к.е.н. доц. Мішина  С. В. Термін виконання – 01.10.2021 –  29.10.2021. Загальний обсяг фінансування 10,0 тис. грн.

«Управління персоналом підприємства в умовах повоєнної економіки». (доспдоговір № 179-46 від 19.11.2022 р). Державний реєстраційний № 0122U201597. Замовник: ТОВ «Ліфт-Маркет». Керівник НДР – к.е.н., доц. Гончарова С.Ю. Термін виконання – 16.11.2022 –  15.12.2022. Загальний обсяг фінансування 20,0 тис. грн.