Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Підвищення кваліфікації

Відомості про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри

Ачкасова Оксана ВікторівнаПідвищення кваліфікації у ХНЕУ ім. С. Кузнеця на тему: “Розвиток комунікативної компетентності у наук.-пед. і пед. працівників закладів вищ. освіти за навч. дисц. «Управління персоналом»”.
Свідоцтво № ПК 02071211/000046-19 від 10 червня 2019 р. 
Обсяг 150 годин
Білоконенко Ганна ВолодимирівнаПідвищення кваліфікації через здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти у вищому навчальному закладі “Міжрегіональна Академія управління персоналом” спеціальність “Психологія”
Диплом магістра М20 №089446 від 15.06.2020р.
Обсяг 180 годин
Гончарова Світлана ЮріївнаПідвищення кваліфікації у ХНЕУ ім. С. Кузнеця за темою:”Використання програмного забезпечення MS Excel для обробки та аналізу даних при викладанні дисципліни “Соціальна економіка”. Свідоцтво №ПК 02071211/000020-20 від 11.03.2020 р. обсяг 120 годин 
Короткострокове підвищення кваліфікації у ХНЕУ ім.С.Кузнеця. Висновок про рівень розробленості персональної навчальної системи УК_ЄОА_2 від 16.06.2020 р.  Обсяг 30 годин 
Пройшла курси на базі ТОВ “Академія цифрового розвитку” на тему: “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової предвищої освіти”. Сертифікат №13GW-017 від 19.10.2021р. Обсяг 30 годин
Дем`яненко Аліна АнатоліївнаМіжнародне стажування організоване на базі Фундації «Зустріч», кафедри Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету, Центру розвитку кар’єри ГО «Соборність», та Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, за програмою «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід». Сертифікат Серія SZFL Номер 001028 від «12» грудня 2021 р. Обсяг 180 годин
Іванісов Олег ВікторовичПідвищення кваліфікації у Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою з 23.09.2019 р. по 23.11.2019 р. Свідоцтво № 409 від 03.12.2019 р.  Обсяг 180 годин
Касьмін Денис СергійовичПідвищення кваліфікації у ХНЕУ ім. С. Кузнеця за темою: «Розвиток комунікативної компетентності у НПП ВНЗ за навч. дисципліною «Ринок праці»». Свідоцтво № ПК 02071211/000066-18 від 31 травня 2018 р. Обсяг 150 годин 
Міжнародне стажування організоване на базі суспільної діяльності: Ягеллонський університет (Польща), Фундація “Зустріч” (Польща), Вроцлавський університет природничих наук (Польща), Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна), громадська організація “Соборність” (Україна) за програмою:”Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: Європейський досвід”. Сертифікат №SZFL-000331 від 18.07.2021р. Обсяг 180 годин
Лаптєв В`ячеслав ІгоровичСтажування на базі EPAM Systems в асоціації “Інформаційні технології України” за модулями: “Методи, моделі і технології розробки програмного забезпечення”, “Запровадження управління проектами”, “Система контролю версій”, “Запровадження CI-CD”. Сертифікат №0100 від серпня 2018р. Обсяг 108 годин 
Стажування на базі Західноукраїнського національного університету з 06.04.2021 по 16.05.2021року на тему: “Інтернаціоналізація вищої освіти у контексті розвитку культурної та публічної дипломатії”. Сертифікат №608/21 від 16.05.2021р.  Обсяг 180 годин
Лебединська Олена СергіївнаПідвищення кваліфікації у Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою з 23.09.2019 р. по 23.11.2019 р. Свідоцтво № 410 від 03.12.2019 р.  Обсяг 180 годин
Лугова Вікторія МиколаївнаПідвищення кваліфікації у ХНЕУ ім. С. Кузнеця на тему: «Розробка ПНС за навч. дисц. «Основи самоменеджменту та лідерства»». Свідоцтво №02071211/000003-17 від 30 січня 2017 року,  Обсяг 120 годин 
Підвищення кваліфікації через здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти у ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом”,м.Харків спеціальність “Психологія”. Диплом магістра М20 №089436 від 15.06.2020 р. Обсяг 180 годин
Мішина Світлана ВолодимирівнаПідвищення кваліфікації у Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою з 23.09.2019 р. по 23.11.2019 р.. Свідоцтво № 411 від 03.12.2019 р.  Обсяг 180 годин 
Участь у тематичному короткостроковому семінарі-тренінгу на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця за програмою: «Академічна доброчесність: практика застосування». Сертифікат № ПК 02071211/000031-22 від 07.02.2022р. Обсяг 30 годин
Назарова Галина ВалентинівнаПідвищення кваліфікації у Українській інженерно-педагогічній академії на тему: «Викладання навч. дисципліни «Соціальна економіка» з використанням принципів системної інтеграції знань». Свідоцтво №ПК 02071228/005187-20 від 18.07.2020 р. Обсяг 180 години 
Підвищення кваліфікації через інформальну освіту на базі ХНЕУ ім.С.Кузнеця за програмою курсів підготовки до складання іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Сертифікат № 54/32 від 30.10.2021 р. Обсяг 30 годин
Писаревська Ганна ІллівнаПідвищення кваліфікації у Українській інженерно-педагогічній академії на тему: «Впровадження дистанційного курсу для студентів факультету «Економіки і права» навчальної дисципліни «Ринок праці» в умовах інтегрованого навчання на основі системної інтеграції знань». Свідоцтво №ПК 02071228/005189-20 від 18.07.2020 р. Обсяг 180 години
Семенченко Андрій ВолодимировичПідвищення кваліфікації у ХНЕУ ім. С. Кузнеця на тему: “Створення інтерактивних ел. курсів за навч. дисц. «Нормування праці»”. Свідоцтво № ПК 02071211/000029-19 від 12 квітня 2019 р.  Обсяг 120 годин 
Підвищення кваліфікації у ЗВО «Українська інженерно-педагогічна академія» (Україна, м. Харків) в період з 18.10.2022 р. по 25.11.2022 р. Свідоцтво № ПК 02071228/007225-22 від 26.11.2022 р. Обсяг 180 годин
Сотнікова Юлія ВолодимирівнаПідвищення кваліфікації у ХНЕУ ім. С. Кузнеця за темою: «Створення інтерактивних електронних навч. курсів за навч. дисципліною «Креативна економіка та менеджмент»». Свідоцтво №ПК 02071211/000046-18 від 31 травня 2018 р.  Обсяг 120 годин