Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Освітні компоненти

Підготовки бакалаврів з галузі знань:  23 «Соціальна робота»

за спеціальністю: 232 «Соціальне забезпечення»

за освітньо-професійною програмою: Управління соціальною сферою

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКількість кредитів ECTSЗагальний обсягФорма підсумкового контролюРПНД
УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним
спрямуванням)
390ЗалікPDF
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ
4120ЗалікPDF
ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням)9270Залік, ЕкзаменPDF
ФІЛОСОФІЯ5150ЕкзаменPDF
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА5150ЕкзаменPDF
ІНФОРМАТИКА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ5150ЗалікPDF
ВСТУП ДО ФАХУ4120ЗалікPDF
ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ5150ЕкзаменPDF
ПСИХОЛОГІЯ5150ЕкзаменPDF
ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ4120ЗалікPDF
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ4120ЗалікPDF
ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці»260ЗалікPDF
СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА4120ЗалікPDF
ДЕМОГРАФІЯ4120ЕкзаменPDF
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК4120ЗалікPDF
СОЦІОЛОГІЯ4120ЕкзаменPDF
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ4120ЕкзаменPDF
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ5150ЗалікPDF
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ5150ЕкзаменPDF
КУРСОВА РОБОТА: ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ130Курсова роботаPDF
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО5150ЕкзаменPDF
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ5150ЕкзаменPDF
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 4120ЗалікPDF
РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ4120ЕкзаменPDF
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 5150ЕкзаменPDF
КУРСОВА РОБОТА: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ130Курсова роботаPDF
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4120ЕкзаменPDF
ЕТИКА ТА КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ4120ЗалікPDF
МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ5150ЕкзаменPDF
КУРСОВА РОБОТА: МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ130Курсова роботаPDF
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ4120ЗалікPDF
СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ 4120ЕкзаменPDF
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРАКТИКА390ЗВІТPDF
ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ4120ЗалікPDF
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ4120ЗалікPDF
КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА260Курсова роботаPDF
КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ “Управління соціальною сферою”4120ЗВІТPDF
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА390ЗВІТPDF
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ4120ЕкзаменPDF
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА9270ЗВІТPDF
ДИПЛОМНА РОБОТА10300Дипломна роботаPDF

Структура освітньої програми в кредитах ЄКТС та силабуси освітніх компонент знаходяться за посиланням: