Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

PhD 051 Економіка

Керівник робочої групи

(гарант освітньо-наукової програми):

НАЗАРОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНІВНА

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної економіки

Члени робочої групи:

Олег ІВАНІСОВ, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної економіки

Олександр ПУШКАР, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем і технологій

Катерина ДЕМЧЕНКО, здобувач вищої освіти ступня доктора філософії

Ганна ДОРОШЕНКО, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Рівень вищої освітиТретій (освітньо-науковий) рівень
Ступінь вищої освітиДоктор філософії (Doctor of Philosophy)
Галузь знань05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність051 Економіка (051 Economics)
Освітньо-наукова програмаЕкономіка (Economics)
Освітня кваліфікаціяДоктор філософії з економіки

Посилання на ОНП 051 Економіка на сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми Accreditation Decision Hceres (Paris, June 17th, 2019) The Economics PhD Program Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraineis fully accredited for 5 years (June 2019 – June 2024)

ACCREDITATION DECISION

Протокол засідання НАЗЯВО №16 від 27 листопада 2019 року