Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Спільна польсько-українська магістерська програма

«Human Resource Management»

Апейрон – ХНЕУ ім. С.Кузнеця

(Краків-Харків)

Увага! Розпочинається прийом документів для участі у Спільній польсько-українській магістерській програмі двох дипломів: Академія суспільної та індивідуальної безпеки в Кракові «Апейрон», Польща та Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С.Кузнеця), м. Харків, Україна.

Випускники програми отримують два дипломи:

 • Магістра Академії суспільної та індивідуальної безпеки в Кракові «Апейрон» (Польща) за спеціальностями: «ЕКОНОМІКА»«СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», «МЕНЕДЖМЕНТ», «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ», «МАРКЕТИНГ».
 • Магістра ХНЕУ ім. С.Кузнеця (Україна) за спеціальностями: «Економіка», (освітні програми «Соціоекономіка та управління персоналом», «Економіка підприємства»), «Соціальне забезпечення» (освітня програма «Управління соціальними проектами»), «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»), «Облік та оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»), «Маркетинг»– ЗА ВИБОРОМ.

КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ

 • Оцінювати вплив та наслідки дії на результативність функціонування підприємства макроекономічних зв’язків, факторів та здатність задіювати інструменти економічного управління на мікрорівні, розробляти заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності бізнесу;
 • Здатність проводити діагностику особливостей менеджменту персоналу, аналізувати трудові показники, систему розвитку персоналу ;
 • Здатність проводити оцінку персоналу та використовувати її результати в плануванні трудової кар’єри працівників, формуванні кадрового резерву, забезпеченні кадрової безпеки;
 • Здатність здійснювати моніторинг ринку праці в розрізі професій, кваліфікацій працівників на регіональному та державному рівнях;
 • Здатність застосовувати сучасні технології менеджменту персоналу на вітчизняних підприємствах з урахуванням передового зарубіжного досвіду;
 • Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність);
 • Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти

Загальна характеристика програми

 • Форма навчання: заочно-дистанційна
 • Термін навчання: 4 семестри (2 роки)
 • Мова навчання: українська, англійська, російська, польська,
 • Вартість навчання: 1000 Євро на рік (вартість навчання в Апейрон)

Навчання за програмою Магістр реалізується у формі:

 • стаціонарного навчання – під час двох 2-тижневих виїздів* до Польщі після складання сесії в ХНЕУ ім. С. Кузнеця та для захисту диплома
 • електронного навчання на платформі Moodle
 • самоосвітою на основі отриманих матеріалів

Організація навчального процесу

120 ECTS (4 семестри = 2 роки), з них: 90 ECTS (3 семестри) в ХНЕУ ім. С. Кузнеця за участі викладачів в Апейрон; 30 ECTS (1 семестр) за програмою Апейрон

Академічний ступінь: Магістр (з польської та української сторін)

Дипломи:

 • диплом магістра ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна
 • диплом магістра Академії суспільної та індивідуальної безпеки в Кракові «Апейрон» (Польща).

Умови зарахування на навчання у програмі

У програмі можуть брать участь студенти інших спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця за умови співпадання навчальних програм не менш ніж на 60% і ліквідації студентом академічної різниці.

Вступні іспити в ХНЕУ ім. С. Кузнеця: спеціальність, іноземна мова.

Вступні іспити в Апейрон: співбеседа

Перелік документів, необхідних для зарахування в Академію суспільної та індивідуальної безпеки у Кракові «Апейрон»:

 • Копія закордонного паспорта
 • Копія диплома бакалавра та додатку до диплома
 • Копія атестата
 • Апостиль на диплом бакалавра, атестат та додатку до нього
 • 3 фотокартки 3х4
 • Підтвердження оплати першого внеску за навчання, сплаченого банківським переказом на рахунок Апейрон.

Документи надаються з 1 липня по 15 вересня особисто на кафедру соціальної економіки ХНЕУ ім. С Кузнеця, головний корпус, каб. 217, тел. 067-72-26-025, email: kafesn@hneu.edu.ua

Реєстраційна форма на програму

Додаткові переваги Програми

 • Можливість стажування в компаніях Польщі
 • Можливість навчання в партнерських університетах інших країн Європи та США
 • Можливість отримання сертифікату володіння іноземною мовою рівня В2 (англійська, німецька, польська)
 • Отримання навчальної візи на 2 роки з можливістю працевлаштування на цій термін в країнах ЄС

Керівник програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця:

Назарова Галина Валентинівнад.е.н., професор, завідувач кафедри соціальної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця E-mail: gnazarova@hneu.net Тел.: +38 (067) 722-60-25

Координатор програми

Сотнікова Юлія Володимирівна – доцент кафедри соціальної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Email: Sotnikova_Yuliia@i.ua. Тел.: +38 (063) 620-23-44