Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Співробітництво кафедри з ГО “Соціально-економічні ініціативи і проєкти” (Socio-economic initiatives and projects)

Громадська організація «Соціально-економічні ініціативи і проєкти» (ЄДРПОУ: 44289364) є неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує науковців та фахівців з економіки, менеджменту, соціальної сфери задля сприяння розвитку національної економіки та суспільства.

Головною метою ГО «СЕІП» є сприяння розвитку національної економіки та суспільства шляхом об’єднання зусиль науковців, фахівців з економіки, менеджменту, соціальної сфери в розробці і впровадженні соціально-економічних ініціатив, програм та проєктів.

Основними напрямами діяльності є:

 • дослідження актуальних проблем національної економіки та суспільства і стимулювання створення та запровадження нових ідей, ініціатив і проєктів економічного і соціального розвитку України;
 • створення умов та можливостей для залучення науковців та фахівців з економіки, менеджменту, соціальної сфери у процеси соціально-економічного розвитку країни;
 • сприяння людському розвитку в Україні, запобіганню соціально-трудових конфліктів, формуванню та розвитку соціально-трудової сфери, соціальної безпеки;
 • сприяння розвитку соціальної відповідальності та організаційної культури підприємств, розробка програм з навчання та розвитку персоналу підприємств;
 • розвиток, створення та поширення економічних знань, формування експертного середовища в Україні;
 • сприяння підвищенню рівня сучасної економічної освіти, приведення якості економічної освіти в Україні до міжнародних стандартів;
 • зміцнення авторитету та ролі професійних об`єднань у суспільних процесах;
 • допомога у становленні нових наукових економічних шкіл, удосконаленню наявних науково-методичних розробок, впровадженні результатів наукових досліджень;
 • сприяння професійному спілкуванню та підвищенню кваліфікації викладачів і адміністраторів університетів;
 • громадська експертна оцінка ефективності й можливих наслідків прийнятих владою рішень, ініціатив і законопроєктів;
 • підтримка та розвиток інновацій;
 • ініціація, розробка і втілення проєктів у різних галузях економіки, соціальної політики, культури, мистецтва, здоров’я нації, спорту;
 • організація взаємодії й співробітництва між підприємцями, органами влади та місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, інвестиційними фондами, науковими та освітніми закладами;
 • розробка та впровадження інструментів управління знаннями, стандартів та кращих практик, які стосуються економічного, інноваційного розвитку суспільства;
 • участь у розробці нормативних актів, документів, перспективних планів і програм розвитку соціально-економічних та трудових відносин;
 • проведення експертизи інноваційних та інвестиційних проєктів, нормативних документів з освіти, освітніх програм, соціальних проектів.

Контакти Громадської організації:

ngo.ceip@gmail.com

https://www.facebook.com/ngo.seip