Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Неформальна освіта

Визначення результатів неформальної освіти відбувається згідно Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця (https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/1/Polozhennya-pro-neformalnu-inf-osvitu.pdf)

Перелік навчальних дисциплін та освітніх курсів за якими відбувається перерахування результатів неформальної освіти

.

Підготовки бакалаврів з галузі знань:  23 «Соціальна робота»

за спеціальністю: 232 «Соціальне забезпечення»

за освітньо-професійною програмою: Управління соціальною сферою

Навчальна дисциплінаОсвітні курси
ВСТУП ДО ФАХУStudy Skills for University Success
https://www.coursera.org/learn/study-skills-for-university-success
Academic Skills for University Success
https://www.coursera.org/specializations/academic-skills
ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИSocial Work Practice: Advocating Social Justice and Change
https://www.coursera.org/learn/social-work-practice-advocating-social-justice-and-change
ПСИХОЛОГІЯThe Arts and Science of Relationships: Understanding Human Needs
https://www.coursera.org/learn/human-needs
Introduction to Logic and Critical Thinking
https://www.coursera.org/specializations/logic-critical-thinking-duke
Managing Emotions in Times of Uncertainty & Stress
https://www.coursera.org/specializations/logic-critical-thinking-duke
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТCreativity And Entrepreneurship від Berklee College of Music
https://www.coursera.org/learn/creativity-entrepreneurship
Leadership in 21st Century Organizations від Copenhagen Business School https://www.coursera.org/learn/leadership-21st-century
Innovating in a Digital World від Institut Mines-Télécom
https://www.coursera.org/specializations/digital-business
ДЕМОГРАФІЯHow Demographics Shape Policy: Poverty & Population
https://www.coursera.org/learn/poverty-population-demographics-policy
Introduction to Statistics
https://www.coursera.org/learn/stanford-statistics
International migrations: a global issue
https://www.coursera.org/learn/international-migrations
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОКLearning, Knowledge, and Human Development
https://www.coursera.org/learn/learning-knowledge-human-development
Managing Social and Human Capital
https://www.coursera.org/learn/wharton-social-human-capital
The Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future
https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development
Sustainable Development – Ideas and Imaginaries
https://www.coursera.org/learn/sustainable-development-ideas-and-imaginaries
Sustainable Development in the 21st Century with Ban Ki-moon
https://www.coursera.org/learn/sustainable-development-ban-ki-moon
СОЦІОЛОГІЯClassical Sociological Theory
https://www.coursera.org/learn/classical-sociological-theory
Social Norms, Social Change II
https://www.coursera.org/learn/change
International Women’s Health and Human Rights
https://www.coursera.org/learn/womens-health-human-rights
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИSecurity & Safety Challenges in a Globalized World від Leiden University https://www.coursera.org/learn/security-safety-globalized-world
International Law in Action: the Arbitration of International Disputes від Leiden University
https://www.coursera.org/learn/arbitration-international-disputes
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИHuman Resources Analytics
https://www.coursera.org/learn/human-resources-analytics
Human Resources management: HR for People Managers
https://www.coursera.org/specializations/human-resource-management
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВОSocial entrepreneurship
https://www.coursera.org/specializations/social-entrepreneurship-cbs
Social entrepreneurship
https://www.coursera.org/learn/wharton-social-entrepreneurship
Becoming a Social Entrepreneur: Getting Started
https://www.coursera.org/learn/social-entrepreneurship-getting-started
Identifying Social Entrepreneurship Opportunities
https://www.coursera.org/learn/social-entrepreneurship-opportunities
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИSocial Norms, Social Change II
https://www.coursera.org/learn/change
Managing Social and Human Capital
https://www.coursera.org/learn/wharton-social-human-capital
Methods and Statistics in Social Science
https://www.coursera.org/learn/social-science-capstone
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Social psychology
https://www.coursera.org/learn/social-psychology
РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯCareer Options: Exploring a New Career
https://www.coursera.org/learn/career-exploration
Career Planning: A Pathway to Employment
https://www.coursera.org/learn/career-planning?
Successful Career Development
https://www.coursera.org/learn/career-advancement
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ Human Resources Analytics
https://www.coursera.org/learn/human-resources-analytics
Human Resources management: HR for People Managers
https://www.coursera.org/specializations/human-resource-management
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Internal Displacement, Conflict and Protection
https://www.coursera.org/learn/internal-displacement-conflict-and-protection
The Business of Social
https://www.coursera.org/learn/business-of-social
US Social Services: Where did they come from?
https://www.coursera.org/learn/welfare-state-origin
ЕТИКА ТА КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯGlobal Impact: Business Ethics
https://www.coursera.org/learn/business-ethics
Business English: Planning & Negotiating
https://www.coursera.org/learn/business-english-negotiating
Negotiation, Mediation and Conflict Resolution
https://www.coursera.org/specializations/negotiation-mediation-conflict-resolution
МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТIntroduction to Data Analysis using Microsoft Excel
https://www.coursera.org/programs/s-kuznets-kharkiv-national-eyInw5_rPIDZw&productType=course&showMiniModal=true
Create Charts and Dashboards Using Microsoft Excel
https://www.coursera.org/programs/s-kuznets-kharkiv-national-university-of-economics-on-courserae
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМHow to Write and Publish a Scientific Paper (Project-Centered Course)
https://www.coursera.org/learn/how-to-write-a-scientific-paper
Writing in the Sciences
https://www.coursera.org/learn/sciwrite
Methods and Statistics in Social Science
https://www.coursera.org/learn/social-science-capstone
СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ Data Visualization in Excel
https://www.coursera.org/learn/excel-data-visualization