Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Неформальна освіта здобувачів

Визначення результатів неформальної освіти відбувається згідно Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця (https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/1/Polozhennya-pro-neformalnu-inf-osvitu.pdf)

Перелік навчальних дисциплін та освітніх курсів за якими відбувається перерахування результатів неформальної освіти

.

Рекомендований перелік навчальних дисциплін та освітніх курсів,

за якими відбувається визнання та зарахування  результатів неформальної освіти

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

спеціальності 051 «Економіка»

ОП «Управління персоналом  в бізнесі»

Здобувачі можуть самостійно обирати освітні курси, які не входять до рекомендованого переліку, але відповідають змісту навчальних дисциплін

Навчальна дисципліна  (освітній компонент)Освітні курси на платформах з неформальної освіти
Обов’язкові освітні компоненти
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИManaging Social and Human Capital
https://www.coursera.org/learn/wharton-social-human-capital
Навчання та розвиток персоналу https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/hr-personnel-training/ Аnalytics people https://www.coursera.org/learn/wharton-people-analytics Specialization Managing people and teams https://www.coursera.org/specializations/leading-teams
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКАComparison of US social services https://www.coursera.org/learn/welfare-state
ЕТИКА БІЗНЕСУ ТА КОМУНІКАЦІЇGlobal Impact: Business Ethics
https://www.coursera.org/learn/business-ethics
Business English: Planning & Negotiating
https://www.coursera.org/learn/business-english-negotiating
Successful Negotiation: Necessary Strategies and Skills https://www.coursera.org/learn/negotiation-skills
HR-МЕНЕДЖМЕНТ (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)Selection, hiring and adaptation of new employees https://www.coursera.org/learn/recruiting-hiring-onboarding-employees Human Resources management: HR for People Managers
https://www.coursera.org/specializations/human-resource-management Hiring practices https://www.coursera.org/learn/hiring-practices
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУSpecialization Business Basics https://www.coursera.org/specializations/wharton-business-foundations Підприємництво. Хто Ваш клієнт? https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+ENTREPRENEURSHIP101+2021_T2 Як будувати бізнес онлайн https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+CXID101+2021_T1 Економіка на кожен день https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+ECO101+2020_T3 Економіка для  всіх https://prometheus.org.ua/course/course-v1:NaUKMA+103+2015_T1
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯBasics of Business Strategy https://www.coursera.org/learn/uva-darden-foundations-business-strategy-ru Entrepreneurship strategy: From idea to exit from business https://www.coursera.org/learn/entrepreneurship-strategy Agile Organisation: Стратегии устойчивости бизнес https://www.coursera.org/learn/agile-organisation-strategies-for-business-resilience
ОБЛІК І АНАЛІЗ ПЕРСОНАЛУHuman Resources Analytics
https://www.coursera.org/learn/human-resources-analytics Fundamentals of Accounting and Reporting https://www.coursera.org/learn/accounting-and-reporting-fundamentals Бухгалтерський облік для початківців https://prometheus.org.ua/course/course-v1:EY+ACC102+2017_T1
Комплексний тренінгРекрутинг https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/hr-recruiting/ Оцінка персоналу https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/hr-staff-evaluation/ Кар’єра HR: ролі, компетенції та виклики https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/hr-career/
Вибіркові освітні компоненти
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТCreativity And Entrepreneurship від Berklee College of Music
https://www.coursera.org/learn/creativity-entrepreneurship

Innovating in a Digital World від Institut Mines-Télécom
https://www.coursera.org/specializations/digital-business
ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯSpecialization Leadership in modern business https://www.coursera.org/specializations/leading-modern-day-business Introduction to Logic and Critical Thinking
https://www.coursera.org/specializations/logic-critical-thinking-duke Психологія людей під час війни: як жити і працювати в нових реаліях https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/war-psychology/
КАДРОВА БЕЗПЕКАІнформаційна безпека https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Internews+INFOS101+UA_2021_T3 Cybersecurity for everyone https://www.coursera.org/learn/cybersecurity-for-everyone
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ  Negotiation, Mediation and Conflict Resolution
https://www.coursera.org/specializations/negotiation-mediation-conflict-resolution
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ  
Managing Emotions in Times of Uncertainty & Stress
https://www.coursera.org/specializations/logic-critical-thinking-duke   Leadership in 21st Century Organizations від Copenhagen Business School https://www.coursera.org/learn/leadership-21st-century
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇThe Arts and Science of Relationships: Understanding Human Needs
https://www.coursera.org/learn/human-needs Improving communication skills https://www.coursera.org/learn/wharton-communication-skills Teamwork skills: effective communication in groups https://www.coursera.org/learn/teamwork-skills-effective-communication

Рекомендований перелік навчальних дисциплін та освітніх курсів,

за якими відбувається визнання та зарахування  результатів неформальної освіти

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»

ОП «Управління соціальними проектами»

Здобувачі можуть самостійно обирати освітні курси, які не входять до рекомендованого переліку, але відповідають змісту навчальних дисциплін

Навчальна дисципліна  (освітній компонент)Освітні курси на платформах з неформальної освіти
Обов’язкові освітні компоненти
МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІСоціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо? https://prometheus.org.ua/course/course-v1:IRF+SOC101+2015_T1 Освітні інструменти критичного мислення https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3
СОЦІАЛЬНА  ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКАComparison of US social services https://www.coursera.org/learn/welfare-state
СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯПідготовка та впровадження проектів розвитку громад https://prometheus.org.ua/course/course-v1:AUC+CDP101+2017_T1 Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил https://prometheus.org.ua/course/course-v1:IRF+PM101+2017_T1
МЕНЕДЖМЕНТ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІSelection, hiring and adaptation of new employees https://www.coursera.org/learn/recruiting-hiring-onboarding-employees Human Resources management: HR for People Managers
https://www.coursera.org/specializations/human-resource-management Hiring practices https://www.coursera.org/learn/hiring-practices
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯSocial Work Practice: Advocating Social Justice and Change https://www.coursera.org/learn/social-work-practice-advocating-social-justice-and-change   Comparison of US social services https://www.coursera.org/learn/social-health-policy-programs
МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ТА ПРОГРАМИМіжнародні реєстри: як шукати і знаходити https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+IR101+2021_T3  
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ (англ)Creativity And Entrepreneurship від Berklee College of Music
https://www.coursera.org/learn/creativity-entrepreneurship

Innovating in a Digital World від Institut Mines-Télécom
https://www.coursera.org/specializations/digital-business
Комплексний тренінгManaging Emotions in Times of Uncertainty & Stress
https://www.coursera.org/specializations/logic-critical-thinking-duke
Вибіркові освітні компоненти
ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯSpecialization Leadership in modern business https://www.coursera.org/specializations/leading-modern-day-business Introduction to Logic and Critical Thinking
https://www.coursera.org/specializations/logic-critical-thinking-duke Психологія людей під час війни: як жити і працювати в нових реаліях https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/war-psychology/
КАДРОВА БЕЗПЕКАІнформаційна безпека https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Internews+INFOS101+UA_2021_T3 Cybersecurity for everyone https://www.coursera.org/learn/cybersecurity-for-everyone
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬКурс із соціально відповідального блогінгу «MOLOблогерстVO!» https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+MOLO101+2022_T3 Specialization Business Basics https://www.coursera.org/specializations/wharton-business-foundations Leadership in 21st Century Organizations від Copenhagen Business School https://www.coursera.org/learn/leadership-21st-century
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ  Negotiation, Mediation and Conflict Resolution
https://www.coursera.org/specializations/negotiation-mediation-conflict-resolution
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇThe Arts and Science of Relationships: Understanding Human Needs
https://www.coursera.org/learn/human-needs Improving communication skills https://www.coursera.org/learn/wharton-communication-skills Teamwork skills: effective communication in groups https://www.coursera.org/learn/teamwork-skills-effective-communication
ЕТИКА ТА КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯGlobal Impact: Business Ethics
https://www.coursera.org/learn/business-ethics
Business English: Planning & Negotiating
https://www.coursera.org/learn/business-english-negotiating
Successful Negotiation: Necessary Strategies and Skills https://www.coursera.org/learn/negotiation-skills

Підготовки бакалаврів з галузі знань:  23 «Соціальна робота»

за спеціальністю: 232 «Соціальне забезпечення»

за освітньо-професійною програмою: Управління соціальною сферою

Навчальна дисциплінаОсвітні курси
ВСТУП ДО ФАХУStudy Skills for University Success
https://www.coursera.org/learn/study-skills-for-university-success
Academic Skills for University Success
https://www.coursera.org/specializations/academic-skills
ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИSocial Work Practice: Advocating Social Justice and Change
https://www.coursera.org/learn/social-work-practice-advocating-social-justice-and-change
ПСИХОЛОГІЯThe Arts and Science of Relationships: Understanding Human Needs
https://www.coursera.org/learn/human-needs
Introduction to Logic and Critical Thinking
https://www.coursera.org/specializations/logic-critical-thinking-duke
Managing Emotions in Times of Uncertainty & Stress
https://www.coursera.org/specializations/logic-critical-thinking-duke
КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТCreativity And Entrepreneurship від Berklee College of Music
https://www.coursera.org/learn/creativity-entrepreneurship
Leadership in 21st Century Organizations від Copenhagen Business School https://www.coursera.org/learn/leadership-21st-century
Innovating in a Digital World від Institut Mines-Télécom
https://www.coursera.org/specializations/digital-business
ДЕМОГРАФІЯHow Demographics Shape Policy: Poverty & Population
https://www.coursera.org/learn/poverty-population-demographics-policy
Introduction to Statistics
https://www.coursera.org/learn/stanford-statistics
International migrations: a global issue
https://www.coursera.org/learn/international-migrations
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОКLearning, Knowledge, and Human Development
https://www.coursera.org/learn/learning-knowledge-human-development
Managing Social and Human Capital
https://www.coursera.org/learn/wharton-social-human-capital
The Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future
https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development
Sustainable Development – Ideas and Imaginaries
https://www.coursera.org/learn/sustainable-development-ideas-and-imaginaries
Sustainable Development in the 21st Century with Ban Ki-moon
https://www.coursera.org/learn/sustainable-development-ban-ki-moon
СОЦІОЛОГІЯClassical Sociological Theory
https://www.coursera.org/learn/classical-sociological-theory
Social Norms, Social Change II
https://www.coursera.org/learn/change
International Women’s Health and Human Rights
https://www.coursera.org/learn/womens-health-human-rights
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИSecurity & Safety Challenges in a Globalized World від Leiden University https://www.coursera.org/learn/security-safety-globalized-world
International Law in Action: the Arbitration of International Disputes від Leiden University
https://www.coursera.org/learn/arbitration-international-disputes
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИHuman Resources Analytics
https://www.coursera.org/learn/human-resources-analytics
Human Resources management: HR for People Managers
https://www.coursera.org/specializations/human-resource-management
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВОSocial entrepreneurship
https://www.coursera.org/specializations/social-entrepreneurship-cbs
Social entrepreneurship
https://www.coursera.org/learn/wharton-social-entrepreneurship
Becoming a Social Entrepreneur: Getting Started
https://www.coursera.org/learn/social-entrepreneurship-getting-started
Identifying Social Entrepreneurship Opportunities
https://www.coursera.org/learn/social-entrepreneurship-opportunities
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИSocial Norms, Social Change II
https://www.coursera.org/learn/change
Managing Social and Human Capital
https://www.coursera.org/learn/wharton-social-human-capital
Methods and Statistics in Social Science
https://www.coursera.org/learn/social-science-capstone
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Social psychology
https://www.coursera.org/learn/social-psychology
РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯCareer Options: Exploring a New Career
https://www.coursera.org/learn/career-exploration
Career Planning: A Pathway to Employment
https://www.coursera.org/learn/career-planning?
Successful Career Development
https://www.coursera.org/learn/career-advancement
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ Human Resources Analytics
https://www.coursera.org/learn/human-resources-analytics
Human Resources management: HR for People Managers
https://www.coursera.org/specializations/human-resource-management
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Internal Displacement, Conflict and Protection
https://www.coursera.org/learn/internal-displacement-conflict-and-protection
The Business of Social
https://www.coursera.org/learn/business-of-social
US Social Services: Where did they come from?
https://www.coursera.org/learn/welfare-state-origin
ЕТИКА ТА КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯGlobal Impact: Business Ethics
https://www.coursera.org/learn/business-ethics
Business English: Planning & Negotiating
https://www.coursera.org/learn/business-english-negotiating
Negotiation, Mediation and Conflict Resolution
https://www.coursera.org/specializations/negotiation-mediation-conflict-resolution
МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТIntroduction to Data Analysis using Microsoft Excel
https://www.coursera.org/programs/s-kuznets-kharkiv-national-eyInw5_rPIDZw&productType=course&showMiniModal=true
Create Charts and Dashboards Using Microsoft Excel
https://www.coursera.org/programs/s-kuznets-kharkiv-national-university-of-economics-on-courserae
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМHow to Write and Publish a Scientific Paper (Project-Centered Course)
https://www.coursera.org/learn/how-to-write-a-scientific-paper
Writing in the Sciences
https://www.coursera.org/learn/sciwrite
Methods and Statistics in Social Science
https://www.coursera.org/learn/social-science-capstone
СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ Data Visualization in Excel
https://www.coursera.org/learn/excel-data-visualization