Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Діяльність студентських наукових гуртків

Діяльність студентського наукового гуртка «Розвиток соціальної економіки»

Керівник наукового гуртка, к.е.н., доцент

Денис КАСЬМІН

Результати роботи  студентського наукового гуртка

«Розвиток соціальної економіки»

у І півріччі 2024 року

Форма та зміст роботиВиконавціРезультати виконання
1Тематичне засідання на тему «Перспективи наукових досліджень у соціально-трудовій сфері»Касьмін Д.С., викладачі кафедри, члени гуртка, у тому числі автори статей: Бондаренко Г.С., Вертегел В.Д., Григоренко Є.С., Доля Т.О., Гусак М.А.Підготовка наукових статей за результатами тематичного засідання
2Майстер-клас, присвячений удосконаленню техніки оформлення та подання наукових робіт на конкурсиКасьмін Д.С., викладачі кафедри, члени гурткаЧлени гуртка були ознайомлені з основними вимогами до оформлення наукових робіт. Надані практичні навички з підготовки наукових робіт до участі в конкурсах. Підвищення рівня академічної культури та якості наукових досліджень серед членів гуртка.
3Міні-тренінг з написання наукових статей студентівКасьмін Д.С., члени гуртка, у тому числі автори статей: Бондаренко Г.С., Вертегел В.Д., Григоренко Є.С., Доля Т.О., Гусак М.А.Учасники отримали детальні знання про структуру наукової статті, включаючи введення, огляд літератури, методологію, результати, обговорення та висновки. Навчилися формулювати чіткі наукові гіпотези та обґрунтовувати їх в контексті існуючих досліджень. Учасники опанували техніки написання наукового тексту, зокрема, уникнення плагіату та правильного цитування джерел.
4Міні-тренінг «Як зробити цікаву презентацію курсової/дипломної роботи»Касьмін Д.С., члени гурткаСтворення учасниками власних презентацій на основі їхніх курсових/дипломних робіт.
5Підведення підсумків роботи наукового гуртка за 2 семестр 2023–2024 навчального року та за навчальний рікКасьмін Д.С., члени гурткаАналіз результатів участі у наукових конкурсах та конференціях. Огляд опублікованих наукових статей та робіт членів гуртка. Обговорення пропозицій щодо нових заходів та тем для майстер-класів та тренінгів. Визначення подальших напрямків розвитку діяльності гуртка.

Склад студентського наукового гуртка «Розвиток соціальної економіки» у 2023-2024 навчальному році (керівник к.е.н., доцент Касьмін Д.С.)

ПІБкурсгрупа
1Сиводід А. А.8.05.232.020.23.1
2Котова А. А.8.05.232.020.23.1
3Молодецький Г. Г.8.05.232.020.23.1
4Віксман М. О.8.05.232.020.23.1
5Григоренко Є. С.46.05.232.010.20.1
6Жигілій Є. Б.46.05.232.010.20.1
7Никоненко К. Д.46.05.232.010.20.1
8Бондаренко Г. С.46.05.232.010.20.2
9Доля Т. О.46.05.232.010.20.2
10Вертегел В. Д.46.05.051.090.20.1
11Гусак М. А.46.05.051.090.20.1
12Погребняк О. Д.46.05.051.090.20.1
13Безпалько А. В.36.05.232.010.21.1
14Винник К. С.36.05.232.010.21.1
15Безугла Р. О.36.05.232.010.21.2
16Кислинська Ю. Є36.05.232.010.21.2
17Гаркуша А. П.36.05.232.010.21.3
18Зеленська К. Є36.05.232.010.21.3
19Бабков О. В.26.05.232.010.22.1
20Булавіна І. В.26.05.232.010.22.1
21Єрмакова Ю. Є.26.05.232.010.22.1
22Гаранжа М. В.16.05.051.210.23.1
23Сметана Є. Ю16.05.051.210.23.1
24Бондаренко М. М.16.05.232.010.23.1
25Кузнєцова С. В.16.05.232.010.23.1

Результати роботи  студентського наукового гуртка

«Розвиток соціальної економіки»

у І півріччі 2023 року

Форма та зміст роботиВиконавціРезультати виконання
1Тематичне засідання гуртка «Перспективи розвитку соціальної економіки»Касьмін Д.С., викладачі кафедри (Мішина С.В., Сотнікова Ю.В., Степанова Е. Р.)Ознайомлення з Положенням про студентські наукові гуртки та проблемні групи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та планом роботи наукового гуртка, затвердження плану наукового гуртка
2Міні-тренінг з написання наукових робіт студентівКасьмін Д.С., члени гурткаЗатвердження тематики наукових досліджень та підготовки тез доповідей. Участь студентів (Безугла Р.О., Сиводід А.А.) у Факультетській науково-практичній конференції докторантів, аспірантів, молодих вчених і студентів «Диджиталізація (цифровізація) суспільства: інституційні, економічні, соціально-психологічні та правові аспекти»
3Тренінг «Лідерство та мотивація до самозайнятості»Касьмін Д.С., члени гурткаРозуміння важливості співпраці з іншими науковцями та фахівцями для досягнення спільних цілей. Створення індивідуального плану дій для подальшого розвитку як вченого та лідера.

Результати роботи  студентського наукового гуртка

«Розвиток соціальної економіки»

у ІІ півріччі 2023 року

Форма та зміст роботиВиконавціРезультати виконання
1Тематичне засідання гуртка «Перспективи розвитку соціальної економіки»Касьмін Д.С., викладачі кафедри, члени гуртка, у тому числі автори статей Молодецький Г.Г., Цюцюпа В.В., Сиводіді А.А.Підготовка наукових статей за результатами тематичного засідання
2Тематичне засідання «Успішні українські та зарубіжні HR-практики»Касьмін Д.С., наукові керівники студентів, члени гуртка, у тому числі автори наукових робіт Молодецький Г., Михайлюк С., Сиводід А., Вертегел В., Каліберда А.Підготовка 5 наукових робіт до участі у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Управління персоналом і економіка праці» 
3Міні-тренінг з написання наукових робіт студентівКасьмін Д.С.Підготовка 2 наукових робіт до участі у Регіональному конкурсі студентських (курсантських)  наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.
4Майстер-клас, присвячений удоско­наленню техніки оформлення та подання наукових робіт на конкурсиКасьмін Д.С., наукові керівники студентів, члени гуртка, у тому числі автори наукових робіт Щербакова О., Михайлюк С.
5Тематичне засідання на тему «Перспективи наукових досліджень у соціально-трудовій сфері»Касьмін Д.С., члени гурткаЗатвердження тематики подальших наукових досліджень та  написання наукових статей

Результати роботи наукового гуртка у 2022 календарному році

У результаті роботи наукового гуртка його учасники поглиблюють теоретичні знання та отримують практичні навички здійснення наукових досліджень за напрямами: соціальна економіка, соціальне забезпечення, соціальна політика, розробка та розвиток  соціально-економічних проєктів та ініціатив, соціальні аспекти управління людськими ресурсами. Учасники гуртка працювали над підготовкою наукових статей до Молодіжного вісника ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Їх кількість склала 8 статей. Пріоритетним напрямом роботи гуртка є підготовка наукових робіт на Всеукраїнські конкурси.   

Основні здобутки учасників гуртка, яка стали переможцями І туру:

1) Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Управління персоналом і економіка праці»:

диплом І ступеня ­– Михайлюк Софія Дмитрівна – студентка 4 курсу гр. 6.05.051.090.18.1 факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Талант-менеджмент як невід’ємна складова розвитку підприємства» (наук. керівник – к.е.н., доц. Іванісов О.В.);

диплом ІІ ступеня – Щербакова Олена Вадимівна – студентка 2 курсу гр.  6.05.232.010.20.2, факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Формування ціннісних орієнтирів покоління Z у контексті сталого людського розвитку» (наук. керівник – д. філ., викл. Дем’яненко А. А.);

диплом ІІІ ступеня – Молодецький Геннадій Геннадійович – студент 3 курсу гр. 6.05.051.090.19.1 факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Проблеми безробіття в Україні в умовах пандемії COVID-19» (наук. керівник – к.е.н., доц. Назаров Н.К.);

2) Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Соціальна робота»:

диплом І ступеня – Невдоха Кирил Сергійович – студент 2 курсу гр.  6.05.232.010.20.1, факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Руйнація сімейних цінностей та нехтування батьківською відповідальністю: соціальне сирітство»  (наук. керівник – к.е.н., доц. Лугова В.М.);

дипломом ІІ ступеня – Руденко Ірина Дмитрівна – студентка 4 курсу гр.  6.05.232.010.18.1, факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Напрями сприяння соціалізації жінок з інвалідністю до сучасного діджиталізованого світу» (наук. керівник – к.е.н., доц. Назаров Н.К.);

дипломом ІІІ ступеня – Назарова Альона Олександрівна – студентка 4 курсу гр. 6.05.232.010.18.1 факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Удосконалення інструментів соціального консультування в онлайн режимі в умовах пандемії» (наук. керівник – к.е.н., доц. Аграмакова Н.В.).

Діяльність студентського наукового гуртка «Психологічна допомога особистості в кризових станах»

Керівник наукового гуртка, к.е.н., доцент

Вікторія ЛУГОВА

Результати роботи студентського наукового гуртка

«Психологічна допомога особистості в кризових станах»

у І півріччі 2024 року

Керівник: к.е.н., доцент Лугова В.М.

Форма та зміст наукової роботиВиконавціРезультати виконання
1Міні-тренінг з удосконалення техніки написання наукових робітЛугова В.М., члени гурткаПідготовка наукових робіт до участі у І турі Міжнародного конкурсу студент­ських наукових робіт «управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку» (учасники першого туру – Молодецький Г.Г., Луговий Б.В., Невдоха К.С., Григоренко Є.С.; переможці ІІ туру Молодецький Г.Г (диплом ІІ ступеня), Луговий Б.В. (диплом ІІ ступеня)
2Тематичне засідання, присвячене формуванню навичок оформлення та подання наукових робіт на конкурси. Вимоги щодо оформлення списку використаних джерел 
3Тренування у візуалізації результатів дослідження
4Тематичне засідання на тему «Перспективи наукових досліджень у сфері надання психологічної допомоги та соціального забезпечення»Лугова В.М., викладачі кафедри, члени гурткаЗатвердження тематики наукових досліджень та підготовки  студентських наукових  статей та тез доповідей. Участь студентів у наукових конфе­ренціях(Луговий Б.В., Невдоха К. С., Луговий І. А, Молодецький Г.Г). Публікація наукових статей у Моло-діжному економічному віснику (Невдоха К.С., Доля Т.О, Григоренко Є.С., Штом­пель А.В., Луговий Б.В.) Участь студентів у госпдоговірних НДР: Луговий Б.В. участь в НДР «Методична та комп’ютерна підтримка розв’язку транспортних задач» (згідно з договором №410-46) та участь в НДР «Збереження та розвиток потенціалу працівників в умовах цифрової економіки та воєнного стану» (згідно з договором № 117-46); Молодецький Г.Г. участь в НДР  «Теоре­тико-методичне забезпечення впрова­дження сталості в український продово­льче-споживацький сектор» (згідно з договором №11-46)
Білик А.О. участь в НДР «Організаційно-методичне забезпечення розвитку публічного управління на базі циркулярної економіки»  (згідно з договором №157-46)
5Підсумкове засідання студентського наукового гурткаЛугова В.М., викладачі кафедри, члени гурткаОбговорення підсумків роботи наукового гуртка у 2023/2024 н.р.

Склад студентського наукового гуртка «Психологічна допомога особистості в кризових станах» (керівник к.е.н., доцент Лугова В.М.)

ПІБкурсгрупа
1Восковська Марія Сергіївна11
2Жувак Катерина Миколаївна11
3Кожемяка Євгенія Дмитрівна11
4Ярова Катерина Андріївна11
5Луговий Богдан Владиславович12
6Доніна Вікторія Сергіївна21
7Доротюк Дмитро Андрійович21
8Клочко Аліна Олександрівна21
9Ковальова Аліна Романівна21
10Корнієнко Поліна Олександрівна21
11Косенкова Олена Сергіївна21
12Махоніна Анастасія Павлівна21
13Ситникова Валерія Михайлівна21
14Бєгун Денис Олександрович32
15Безугла Руслана Олегівна32
16Григоренко Єлизавета Сергіївна41
17Доля Тетяна Олексіївна42
18Невдоха Кирило Сергійович41
19Штомпель Анастасія Владиславівна41
20Білик Анжела Олександрівна1
21Луговий Іван Андрійович1
22Молодецький Геннадій Геннадійович1

Результати роботи студентського наукового гуртка «Психологічна допомога особистості в кризових станах» у І півріччі 2023 року

Форма та зміст роботиВиконавціРезультати виконання
1Тематичне засідання гуртка «Перспективи розвитку психологічної підтримки в кризових умовах»Лугова В.М., викладачі кафедри, члени гуртка, у тому числі автори статей Болотська А.Б., Стародубцева В.В., Минтюк М.М., Гончаренко В.М.Підготовка наукових статей за результатами тематичного засідання
2Тематичне засідання «Успішні українські та зарубіжні психологічні практики»Лугова В.М., наукові керівники студентів, члени гуртка, у тому числі автори наукових робіт Невдоха К.С., Севостьянов М.М., Щербакова О.В.Підготовка 3 наукових робіт до участі у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Соціальна робота» 
3Міні-тренінг з удосконалення техніки написання наукових робітЛугова В.М., викладачі кафедриПідготовка  наукової роботи до участі у Регіональному конкурсі студентських (курсантських)  наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
4Тематичне засідання, присвячене формуванню навичок оформлення та подання наукових робіт на конкурсиЛугова В.М., наукові керівники студентів, члени гуртка, у тому числі автор наукової роботи Невдоха К.С.
5Тематичне засідання на тему «Перспективи наукових досліджень у сфері надання психологічної допомоги»Лугова В.М., члени гурткаОкреслення та затвердження тематики подальших наукових досліджень та  підготовки  студентських наукових  статей

Результати роботи студентського наукового гуртка «Психологічна допомога особистості в кризових станах» у ІІ півріччі 2023 року

Форма та зміст наукової роботиВиконавціРезультати виконання
І семестр
1Організаційне засідання студентського наукового гурткаЛугова В.М., викладачі кафедри (Ачкасова О.В., Голубєв С.М, Іванісов О.В., Лебединська О.С., Мішина С.В., Сотнікова Ю.В.)Ознайомлення з Положенням про студентські наукові гуртки та проблемні групи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та планом роботи наукового гуртка, затвердження плану наукового гуртка
2Тематичне засідання «Досвід участі членів студентського наукового гуртка в науково-практичних конференціях та конкурсах. Презентація інформації про наукові студентські конференції, конкурси у поточному навчальному роціЛугова В.М., члени гурткаОзнайомлення нових членів з роботою гуртка, інформацією про наукові студентські конференції, конкурси у поточному навчальному році, обговорення існуючих проблем щодо участі в наукових заходах, окреслення напрямів роботи