Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Діяльність наукового гуртка «Розвиток соціальної економіки»

Керівник наукового гуртка, к.е.н., доцент

Денис КАСЬМІН

Результати роботи наукового гуртка у 2022 календарному році

У результаті роботи наукового гуртка його учасники поглиблюють теоретичні знання та отримують практичні навички здійснення наукових досліджень за напрямами: соціальна економіка, соціальне забезпечення, соціальна політика, розробка та розвиток  соціально-економічних проєктів та ініціатив, соціальні аспекти управління людськими ресурсами. Учасники гуртка працювали над підготовкою наукових статей до Молодіжного вісника ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Їх кількість склала 8 статей. Пріоритетним напрямом роботи гуртка є підготовка наукових робіт на Всеукраїнські конкурси.   

Основні здобутки учасників гуртка, яка стали переможцями І туру:

1) Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Управління персоналом і економіка праці»:

диплом І ступеня ­– Михайлюк Софія Дмитрівна – студентка 4 курсу гр. 6.05.051.090.18.1 факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Талант-менеджмент як невід’ємна складова розвитку підприємства» (наук. керівник – к.е.н., доц. Іванісов О.В.);

диплом ІІ ступеня – Щербакова Олена Вадимівна – студентка 2 курсу гр.  6.05.232.010.20.2, факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Формування ціннісних орієнтирів покоління Z у контексті сталого людського розвитку» (наук. керівник – д. філ., викл. Дем’яненко А. А.);

диплом ІІІ ступеня – Молодецький Геннадій Геннадійович – студент 3 курсу гр. 6.05.051.090.19.1 факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Проблеми безробіття в Україні в умовах пандемії COVID-19» (наук. керівник – к.е.н., доц. Назаров Н.К.);

2) Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Соціальна робота»:

диплом І ступеня – Невдоха Кирил Сергійович – студент 2 курсу гр.  6.05.232.010.20.1, факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Руйнація сімейних цінностей та нехтування батьківською відповідальністю: соціальне сирітство»  (наук. керівник – к.е.н., доц. Лугова В.М.);

дипломом ІІ ступеня – Руденко Ірина Дмитрівна – студентка 4 курсу гр.  6.05.232.010.18.1, факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Напрями сприяння соціалізації жінок з інвалідністю до сучасного діджиталізованого світу» (наук. керівник – к.е.н., доц. Назаров Н.К.);

дипломом ІІІ ступеня – Назарова Альона Олександрівна – студентка 4 курсу гр. 6.05.232.010.18.1 факультету економіки і права – за наукову роботу на тему «Удосконалення інструментів соціального консультування в онлайн режимі в умовах пандемії» (наук. керівник – к.е.н., доц. Аграмакова Н.В.).