Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом України правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Принципи академічної доброчесності у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

План заходів з розвитку академічної доброчесності у ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 2022-2023 навчальний рік

Регламент перевірки на унікальність академічних текстів здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця навчально-методичним відділом

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/1/Reglament-perevirky-na-unikalnist-akademichnyh-tekstiv.pdf

План заходів з розвитку академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 2023-2024 навчальний рік

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/09/Plan-zahodiv-z-rozvytku-AD-u-HNEU-2023-2024.pdf