Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Психологія бізнесу

Керівник робочої групи

(гарант освітньої програми):

ЛУГОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної економіки

Склад робочої групи:

Наталя Євгенівна АФАНАСЬЄВА, доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної економік.

Ганна Володимирівна БІЛОКОНЕНКО, доцент кафедри соціальної економіки, кандидат економічних наук.

Аліна Олександрівна КЛОЧКО, здобувач вищої освіти.

Петро Костянтинович ВЛАСОВ, директор Інституту прикладної психології «Гуманітарний Центр», доктор психологічних наук, професор

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освітиБакалавр
Галузь знань05 Соціальні та поведінкові науки
Освітня програмаПсихологія бізнесу
Освітня кваліфікаціяБакалавр з психології за освітньо-професійною програмою
«Психологія бізнесу»

Шановний абітурієнте, кафедра соціальної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця, запрошує тебе на освітню програму на бакалаврському рівні

«ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ»

За результатами навчання випускники програми:
🔹Здатні актуалізувати та розвивати підприємницький, управлінський потенціал замовника, формувати його ефективну бізнес-стратегію.
🔹Володіють знаннями про психологічні особливості особистості бізнесмена та механізми розвитку і функціонування підприємницької організації.
🔹Здатні вести бізнес-комунікації, перемовини; аргументовано та переконливо впливати на аудиторію.
🔹Володіють навичками та вміннями запобігати й вирішувати виробничі конфлікти.
🔹 Здатні розробляти процедури професійного відбору та добору претендентів на посади, що вимагають значного фінансового ризику і особистої відповідальності за дії підлеглих.
🔹Володіють технологіями надання психологічної допомоги в попередженні та вирішенні особистісних проблем працівників підприємств.
🔹Здатні розробляти та проводити комунікативні тренінги, тренінги командоутворення, бізнес-тренінги, професійно-особистісного зростання.
🔹Здатні реалізовувати заходи із забезпечення рекламної діяльності і вивчення ринку товарів та послуг.

Навчаючись за освітньою програмою, ти отримаєш такі переваги:
🔸Освітня програма розроблена на основі європейських стандартів «Erasmus».
🔸Залучення до освітнього процесу провідних бізнесменів та психологів-практиків.
🔸Унікальне поєднання психологічної та бізнес-підготовки.
🔸Гарантоване працевлаштування бізнес-тренером, психологом-консультантом, коучем або HR менеджером в організацію.
🔸Єдина в Харкові можливість отримати фах бізнес-психолога.
🔸Навчання включає проведення тренінгів, фокус-груп, експертних та оцінних процедур.
🔸Використання інноваційних авторських курсів з елементами проблемно-орієнтованого навчання (problem-based learning).
🔸Участь у формуванні власного індивідуального навчального плану студента шляхом самостійного вибору 25 % дисциплін.

Сфери професійної реалізації:
Структурні підрозділи органів державної влади; соціально-психологічні та освітні центри; комерційні структури, які працюють у сфері надання психологічної підтримки бізнес структурам; корпорації; бізнес-структури; громадські організації

Шановний абітурієнте, ми не просто обіцяємо, ми гарантуємо отримання високоякісної освіти, широкі можливості для майбутнього працевлаштування та кар’єрного зростання🚀